Thursday, 24 February 2011

Asmarandana

Gegaraning wong akrami
Dudu bandha dudu rupa
Amung ati pawitané
Luput pisan kena pisan
Lamun gampang luwih gampang
Lamun angèl, angèl kalangkung
Tan kena tinumbas arta
Aja turu soré kaki
Ana Déwa nganglang jagad
Nyangking bokor kencanané
Isine donga tetulak
Sandhang kelawan pangan
Yaiku bagéyanipun
wong welek sabar narima

2 comments:

ArIf said...

English, please? Jawa abalan is speaking. Hehehe. ;p

Idham 다미시 said...

Ayo... cari artinya! Jadi PR ya, Rif... xixixi