Monday, 13 June 2011

Al Qur'an Surat An Nisa Ayat 34 : Terjemahan

 Ngaji semalem sama Mbak Leli, bahas tentang ayat ini.
Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. (Q.S. 4 : 34)

3 comments:

wiro chingu said...

mbakgimana cara buat kotakan seperti itu ya?

Idham 다미시 said...

Itu cuma di quote aja kok...

blogku said...

wah..
sudah sesuai hadist,riwayat siapa lupa.. hehe
sampaikanlah dariku walau satu ayat.. :)