Thursday, 19 January 2012

Gusti Mboten Sare..

Gusti mboten sare, Nduk!
Sing dowo ususe ya Nduk. Sing jembar apurane. Elinga: sopo nggawe nganggo, sopo nandur ngunduh. Yen sing mboklakoni saiki iku wohing prilakumu ing mangsa kepungkur, nyuwuna pangapunten marang Gusti lan lakonana lelakon iku kanthi syukur, dene Gusti sampun maringi piwalesan ana ing ndonya, ngelong-longi piwalesan ana ing akhirat. Amin.
Pasraha marang Gusti, Nduk!
Ojo nuruti hawa nepsumu. Manungsa kuwi panggone lali lan kleru. Ojo sepisan-sepisan males kaluputaning liyan, amarga piwalesan dudu hakmu. Gusti Kang Maha Adil kang bakal males sakabehing tumindake manungsa.
Nduk..
Sakabehing lelakon kuwi nggadhahi maksud kang becik. Yen sliramu sabar lan ikhlas, Gusti paring luwih saka pangarepanmu. Uripa ing kebaking pamuji syukur, Gusti paring tentrem ono ing salaminya uripmu. Amin.

Credit to Nurma sing wis nge-share ning fesbuk...
 
Dadi kangen karo simbok lan ibukku, kangen marang pitutur-pitutur sing koyok ngono kuwi marang aku, kangen didhawuhi, didukani, didulang lan liya-liyane... huhuhuhu...


In case, ada yang ingin tahu artinya tapi gak ngerti bahasa Jawa, saya trenslet-in ya :)

Nduk = Panggilan untuk anak perempuan = Nak
Gusti; saya trenslet jadi Allah...

Allah tidak tidur, Nak...
Yang panjang usus ya Nak (red = sabar). Yang mudah memaafkan. Ingatlah, (siapa yang) membuat (dialah) yang memakai, (siapa yang) menanam (dialah) yang memetik. Apabila yang kamu jalani sekarang ini adalah  hasil dari perbuatanmu di masa yang lalu, mintalah pengampunan sama Allah dan jalanilah takdir (ketetapan/garis hidup) itu dengan rasa syukur, dimana Allah sudah memberikan pembalasan di dunia, mengurangi pembalasan di akhirat. Amien.
Serahkanlah semuanya sama Allah, Nak!
Jangan menuruti hawa nafsumu. Manusia itu tempatnya lupa dan salah. Jangan sekali-kali membalas kesalahan (perbuatan buruk) orang, karena pembalasan bukanlah hakmu. Allah Yang Maha Adil akan membalas semua perbuatan manusia.
Nak,
Semua
takdir (ketetapan/garis hidup) itu mempunyai maksud yang baik. Jika kamu sabar dan ikhlas, Allah akan memberikan lebih dari apa yang kamu harapkan. Hiduplah dengan penuh rasa syukur, Allah akan memberikan ketentraman sepanjang hidupmu....
 
*(kata "salaminya", saya gak ngerti artinya T_T)

0 comments: